Poistite si svoje podnikanie

Poistenie je určené pre spoločnosti s ročným obratom do 50 mil. eur,

s počtom zamestnancov do 250 a s maximálne 5 miestami podnikania. 

4 balíky poistenia – 1 voľba.  Vy rozhodnete, ktorý balík je pre váš najvýhodnejší.

 
Komplexné poistenie pre vašu firmu, ktoré poskytuje rozsah poistnej ochrany podľa vašich požiadaviek.

Posunutím zobrazíte viac

balík so základným krytím
balík s rozšíreným krytím
balík s komplexným krytím
balík s najširším krytím
VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU
FLEXA
ŽIVEL
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
POISTENÉ NÁKLADY
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)
ZODPOVEDNOSŤ ZA ENVIROMENTÁLNU ŠKODU
VODOVODNÉ ŠKODY
ROZBITIE SKLA
KRÁDEŽ, LÚPEŽ
VANDALIZMUS
STROJE A ELEKTRONIKA – LOM STROJA (VRÁTANE SKRATU A PREPÄTIA NA STAVEBNÝCH SÚČASTIACH BUDOV)
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)
ZEMETRASENIE (VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY)

Máte záujem o poistenie MOJE PODNIKANIE?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Odpovede na najčastejšie otázky k poisteniu MOJE PODNIKANIE

Za stanovenie poistnej sumy zodpovedáte vy. Ak nemáte k dispozícii znalecký posudok, zmluvu o dielo alebo rozpočet nákladov, pri stanovení poistnej sumy zvážte, akú cenu je nutné v mieste poistenia vynaložiť na nadobudnutie novej budovy rovnakého druhu a kvality.
Ak sa zmení hodnota vašich poistených vecí, oznámte to bezodkladne vášmu sprostredkovateľovi poistenia alebo nás kantaktujte e-mailom, resp. telefonicky na našej Infolinke. Táto zmena bude mať za následok zánik existujúcej a vypracovanie novej poistnej zmluvy.

Áno, poisťujeme budovu, v ktorej podnikáte a ste jej vlastníkom (vaša firma), alebo vlastníkom je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom vašej firmy alebo je oprávnená konať v mene firmy. Ak dôjde k zmene vlastníka, poistenie budovy zanikne.

Ak ste nájomcom v budove, poistíme stavebné úpravy, ktoré v prenajatej budove vykonáte. Po presťahovaní z tejto budovy poistenie budovy zanikne.

Túto zmenu nám preto bezodkladne oznámte, pretože má vplyv aj na výšku poistného (zníženie).

Naša rada pre vás

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu