Prepravné riziká

Podnikajte s istotou.

Poistenie kryje zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke počas:

  • vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy alebo
  • medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy alebo
  • vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy na území iného členského štátu EÚ ako SR, tzv. "kabotáž"

Ako dopravca zodpovedáte za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave pri stanovení výšky náhrady škody je rozhodujúci limit podľa Dohovoru CMR (8,33 SDR za kilogram hrubej hmotnosti zásielky), pri vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave na území SR je dopravca pri strate alebo zničení zásielky povinný nahradiť cenu, ktorú mala zásielka v čase, keď mu bola odovzdaná.

Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zásielke, na ktorú bol vydaný písomný nákladný list CMR alebo náložný list. Poistenie kryje aj náklady právneho zastúpenia v súvislosti s nárokom uplatneným voči poistenému na náhradu škody na zásielke, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje.

Poistná ochrana vášho majetku počas jeho prepravy vašim vozidlom a vami alebo vašim zamestnancom z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a pod.

Riziká kryté poistením:

  • poškodenie nákladu
  • zničenie nákladu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
  • krádež alebo lúpež nákladu

Poistenie je vhodné ak vlastným vozidlom prepravujete výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby vo svojom vlastníctve, prípadne cudzie veci (ktoré ste prevzali napr. za účelom opravy). Havarijné poistenie motorových vozidiel sa totiž na škody na prepravovanom náklade buď nevzťahuje vôbec alebo ak, tak v obmedzenej miere. 

Máte záujem o poistenie prepravného rizika

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu