Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Podnikajte s istotou.
  • vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
  • odstránenie škôd na stavebných súčastiach
  • veci zamestnancov
  • zvonku umiestnené predmety – firemné štíty a reklamné tabule
  • demontáž a remontáž nepoškodených stavebných súčastí potrebnú v súvislosti s opravou alebo výmenou vecí poškodených pri poistnej udalosti
  • výmenu zámkov vonkajších dverí ak prišlo ku strate kľúčov v dôsledku krádeže alebo lúpeže
  • obnovu nosičov vrátane dát a záznamov na nich uložených
  • cennosti v trezore a pri preprave
  • umelecké predmety a výstavné modely
  • návrat DPH odvedenej do štátneho rozpočtu v prípade krádeže

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu