Komplexná ochrana poľnohospodárov

Podnikajte s istotou.

Aké riziká sú poistením kryté?

  • ľadovec
  • víchrica, povodeň
  • požiar
  • záplava  z prietrže mračien
  • vyzimovanie

Čo je predmetom poistenia?

Poistením je možné pokryť širokú škálu skupín plodín, a to buď v rámci celej skupiny alebo individuálne:

  • plodiny pestované na ornej pôde (obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny a iné)
  • ovocie
  • špeciálne plodiny (priadne rastliny, jednoročné liečivé rastliny, chmeľ, tabak, vinič a jeho sadenice)

Ponúkame vám úzko špecializovaný produkt poistenie cukrovej repy, v dvoch variantoch a to poistenie nákladov vynaložených na pestovanie cukrovej repy a poistenie pre prípad zníženia úrody cukrovej repy. Zameriavame sa aj na špeciálne dojednania podľa vašich požiadaviek.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu