Úrazy, ktoré vznikli prepravovaným osobám vo vozidle

Ponúkame vám riešenie, ktoré finačne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácií počas jazdy motorovým vozidlom.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre motorové vozidlá určené na prepravu  osôb, ich batožiny alebo nákladu s kapacitou max. deväť sedadiel (vrátane sedadla vodiča).

Poistenie sa vzťahuje na prepravované osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody (škodovej udalosti) v motorovom vozidle.

Posunutím zobrazíte viac

Typ poistného krytia
Poistná suma
smrť následkom úrazu

33 193,92 EUR pre prípad smrti úrazom

trvalé následky úrazu v rozsahu vybraných diagnóz

33 193,92 EUR pre prípad trvalých následkov úrazu podľa ich rozsahu príslušným percentom z uvedenej sumy

Poistenie poskytne vašim zamestnancom, obchodným partnerom a blízkym osobám, prepravovaným vozidlami vašej firmy, finančnú zábezpeku v prípade dopravnej nehody (škodovej udalosti).

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop na Infolinke +421 2 50 122 222.
Obráťte sa na niektorú z opravovní alebo kontaktujte jeden z našich 600  zmluvných servisov, kde vybavíte obhliadku vozidla a opravu poškodenia. Využite komplexné služby servisov a vašu opravu uhradíme priamo za vás.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu