Riešenia pre nadnárodné spoločnosti

Allianz Global Benefits vyvíja riešenia v oblastiach:

Allianz Global Benefits implementuje optimalizovaný lokálny a globálny program zamestnaneckých výhod prostredníctvom skupinového životného, úrazového, dôchodkového a zdravotného poistenia.
Allianz Global Benefits napomáha implementácii a riadeniu klientskych Poolingových programov, Programov s globálnym underwritingom a Kaptívnych programov na nadnárodnej úrovni. V týchto programoch je riziko zamestnaneckých programov konsolidované prostredníctvom jedného účtu. Poistné riešenia môžu zahŕňať skupinové poistenie životné, dôchodkové (riziková zložka) a zdravotné.
Allianz Global Benefits ponúka poistné návrhy šité na mieru pre medzinárodne aktívnych zamestnancov, ktorí nemôžu byť prijatí do poistenia miestne. Životné, dôchodkové, zdravotné, cestovné poistenia a asistencia sú k dispozícii cudzincom pracujúcim a cestujúcim na Slovensko alebo do zahraničia.  
Viac informácii k dispozícii na www.allianzglobalbenefits.com 

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu