Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou upravujú podmienky elektronickej komunikácie medzi Allianz - Slovenskou poisťovňou a klientom uvedeným v Dohode o elektronickej komunikácii.