Komplexná ochrana stavebných spoločností

Podnikajte s istotou.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú stavebnou činnosťou .

Limit zodpovednosti za škodu/poistná suma je maximálne vo výške 30% z hodnoty budovaného diela.

Poistenie kryje škody, ktoré vaša spoločnosť spôsobí tretím osobám  (poškodeným) v  súvislosti s poistenou stavebnou činnosťou.
Aké škody sú poistením kryté?

  • na zdraví a živote
  • na veci
  • ušlý zisk.
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?