Stavebné a montážne poistenie

Podnikajte s istotou.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú stavebnou činnosťou.

Limit zodpovednosti za škodu/poistná suma je maximálne vo výške 30% z hodnoty budovaného diela.

Poistenie kryje škody, ktoré vaša spoločnosť spôsobí tretím osobám (poškodeným) v  súvislosti s poistenou stavebnou činnosťou.

Aké škody sú poistením kryté?

  • na zdraví a na živote,
  • na veci.

Ak prišlo k poistnej udalosti a následne k oneskoreniu dokončenia stavby alebo montáže, ako investora vás ochráni poistenie ušlého zisku investora. Kryje ušlý zisk investora a dodatočné zvýšené náklady, ktoré musel vynaložiť na zamedzenie poklesu obratu.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu