Postaráme sa o vaše investície

  • široké spektrum poistení
  • vysoká variabilita programu
  • dynamizácia poistenia
  • výber fondov podľa vlastného želania alebo podľa preddefinovanej stratégie
  • bonus za výšku poistného
  • vernostný bonus
  • investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu
  • ochrana zaplateného poistného na investičné životné poistenie v prípade úmrtia poistenej osoby
  • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %
Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia programu Cesta Životom si môžete vybrať z nasledovných fondov:
Fondy si môžete vybrať aj podľa vlastného želania alebo máte k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolenú stratégiu investovania.

- Konzervatívna: 60 % - Dlhopisový fond, 10 % - Akciový fond Európa, 10 % - C-Quadrat Total Return Global fond, 10 % - Zmiešaný fond

- Vyvážená: 45 % - Dlhopisový fond, 25 % - Akciový fond Európa, 20 % - C-Quadrat Total Return Global fond, 10 % - Akciový fond Európske malé spoločnosti

- Rastová: 30 % - Dlhopisový fond, 25 % - Akciový fond Európa, 5 % - Akciový fond Európske malé spoločnosti, 20 % - C-Quadrat Total Return Global fond, 20 % - Zmiešaný fond

Hlavné poistenie pre dospelú osobu

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

man pointing at tablet
Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 250 122 222.
man videochatting with agent on the tablet
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu