Škodu na majetku je ideálne nahlásiť do 24 hodín od jej vzniku. V pravom hornom rohu, v hlavičke nášho webu, kliknite na tlačidlo „Nahlásiť škodu“, kde zvolíte možnosť nahlásiť škodu na majetku pre fyzické osoby.

V prvom kroku procesu vyberáte druh poistnej udalosti, a teda určujete, či išlo o zatečenie z vodovodu alebo kanalizácie, požiar, vplyv počasia, skrat alebo prepätie, vandalizmus alebo krádež, či rozbitie skla. Ak máte problém určiť kategóriu, pomôžu vám vysvetlivky v ľavom dolnom rohu obrazovky, kde sú jednotlivé škody špecifikované. V tomto návode bližšie rozoberáme nahlásenie škody na majetku vzniknutej vplyvom počasia. Po označení jednej z možností kliknite na tlačidlo ĎALEJ a dostanete sa k ďalšiemu kroku. 

postup pre online hlásenie škody na aute
Tu vyberiete, či bola poškodená stavba/budova alebo zariadenie domácnosti, prípadne zvolíte obe možnosti. V tomto kroku tiež vypĺňate, či došlo k poškodeniu majetku inej osoby - niekoho, kto nie je súčasťou vašej domácnosti. Krok ukončíte kliknutím na tlačidlo ĎALEJ
postup pre online hlásenie škody na aute
V ďalšom kroku popíšte, ako ku škode došlo a čo všetko bolo poškodené. Vznik škody sa snažte popísať čo najviac chronologicky a nezabudnite vytvoriť zoznam všetkých vecí, ktoré boli poškodené. 
postup pre online hlásenie škody na aute

Po kliknutí na tlačidlo ĎALEJ sa dostanete k poslednému kroku, ktorý sa týka škody. V ňom pomocou kalendára zadávate dátum, kedy ku škode došlo, alebo kedy ste sa o škode dozvedeli.

Teraz už iba vyplníte vaše osobné údaje ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, mobil, email a zvolíte, či vám máme zaslať odkaz na Online sprievodcu škodou na e-mail alebo prostredníctvom sms. Ku všetkým vyplneným údajom sa môžete kedykoľvek pred odoslaním ešte raz vrátiť a skontrolovať ich kliknutím na tlačidlo SPAŤ.

V úplne poslednom kroku vás už len  informujeme o spracúvaní osobných údajov a  možnosti zanechať nám hodnotenie. Za každú spätnú väzbu sme vďační, pomáha nám zlepšovať sa.  

Po stlačení tlačidla ODOSLAŤ je vaša poistná udalosť nahlásená a o všetkom dôležitom vás budeme informovať e-mailom alebo cez sms.

Rovnakými krokmi môžete nahlásiť poistnú udalosť na majetku aj cez váš mobilný telefón, keďže naša webová stránka je plne responzívna – prispôsobí rozlíšenie obrazovky vášmu telefónu a proces bude rovnako rýchly a pohodlný.

Akúkoľvek poistnú udalosť samozrejme môžete nahlásiť aj nonstop prostredníctvom našej Infolinky.