Po nahlásení škody vám na vašu emailovú adresu alebo v sms pošleme odkaz, prostredníctvom ktorého budete môcť priebežne sledovať v akom stave sa vybavenie vašej poistnej udalosti nachádza, ale aj urobiť všetky potrebné kroky pre vyriešenie škody na vašom majetku. To, či vám príde email alebo sms, záleží od druhu kontaktu, ktorý ste označili ako preferovaný pri nahlásení škody.

Po kliknutí na odkaz, ktorý sme vám poslali, vás ako prvé čaká nahratie fotiek vzniknutej škody. Ťuknite na tlačidlo „Nahrať fotky“ a postupne pridajte z vášho počítača alebo mobilu fotky predmetov a zariadenia, ktoré boli pri poistnej udalosti poškodené. Pokiaľ je to možné, nahrajte aj fotky príčiny alebo zdroja škody, čo môže byť napríklad  prasknuté potrubie, z ktorého tečie voda. 

postup pre online hlásenie škody na aute

Pri poškodení hnuteľných vecí pridajte v časti „Špecifikácia poškodeného predmetu“ aj ich detailnejšie fotky, na ktorých bude viditeľná značka, typ produktu alebo servisný štítok, prípadne nákupný doklad. 

Následne ťuknite na tlačidlo „Nahrať fotky“ v spodnej časti obrazovky. Škodu na základe nich posúdime a v prípade potreby vás prostredníctvom emailu alebo sms vyzveme k nahratiu ďalších dokladov. Opäť vám pošleme aj odkaz na priebeh riešenia poistnej udalosti, ten zostáva počas celého priebehu riešenia škody rovnaký a môžete si ho otvoriť kedykoľvek.

Pokiaľ máme od vás všetko potrebné, do 48 pracovných hodín vám pošleme návrh poistného plnenia. Na odkaze si okrem sumy môžete pozrieť aj detailný rozpis plnenia ťuknutím na „Ponuka plnenia“. V prípade, že s navrhovanou sumou súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Akceptovať a dostať plnenie teraz“  a plnenie dostanete v priebehu dvoch pracovných dní na váš účet, ktorého číslo vyplníte v ďalšom kroku. Opravu poškodeného majetku si následne zabezpečíte sami. 

postup pre online hlásenie škody na aute

V prípade, že s návrhom plnenia nesúhlasíte, môžete kliknúť na „Zamietnuť a dostať plnenie neskôr na základe faktúry“. V takom prípade si zariadite opravu poškodenia, následne nahráte faktúru na poskytnutý odkaz a po jej posúdení vám uhradíme príslušné plnenie.

Posledným krokom je v oboch prípadoch spätná väzba od vás. Vyplnenie hodnotenia vám zaberie len pár sekúnd. Každý názor je pre nás veľmi dôležitý, lebo pozitívne hodnotenie nás motivuje a kritika nám umožňuje naše služby aj naďalej zlepšovať.