V tomto blogu vám s Adamom Kocianom, mentálnym trénerom, ukážeme, ako pohyb dokáže pozitívne ovplyvniť vaše duševné zdravie a celkovú pohodu. 

Je známe, že pravidelná fyzická aktivita má množstvo pozitívnych zdravotných účinkov na naše telo. Či už je to posilnenie svalov, kostí, srdca alebo prevencia pred určitými chorobami.

Už menej známe je to, že fyzická aktivita môže mať výrazný pozitívny vplyv na duševné zdravie a celkovú pohodu človeka.

Adam Kocian, mentálny tréner
Aj krátka 10-minútová rýchla chôdza zvyšuje našu mentálnu ostražitosť, energiu a pozitívnu náladu. Akonáhle začnete byť aktívny, začnú sa vo vašom mozgu uvoľňovať tzv. hormóny “šťastia”, ktoré vám zlepšia mentálnu pohodu a náladu. A keď sa budete pravidelne hýbať, tak to zlepší vašu telesnú kondíciu a na viac, budete mať lepší pocit zo seba. Aj taká banálna aktivita, ako je chôdza, hrá dôležitú úlohu pri prevencii vzniku duševných problémov, ako aj pri zlepšovaní kvality života ľudí trpiacich duševnými chorobami. Poďme sa pozrieť na dôležité dôvody, prečo môže byť fyzická aktivita prospešná pre duševné zdravie:

Pri fyzickej aktivite začne vaše telo uvoľňovať endorfíny, tzv. hormóny šťastia, predovšetkým vtedy, ak dokážete vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Akonáhle sa dokážete pri behu, silovom tréningu alebo intenzívnom cvičení prekonať, tak pocítite nárast endorfínov už do hodiny po cvičení.

Výskumníci zistili, že ľudia majú po fyzickej aktivite väčší pocit spokojnosti, motivácie a energie, a to predovšetkým vtedy, keď nálada bola pred cvičením nízka.

Dve staršie osoby si rozcvičujú nohy v parku.
Sebavedomie je to, ako  samých seba vidíme a ako vnímame našu sebahodnotu. Je to kľúčový ukazovateľ našej duševnej pohody a našej schopnosti zvládať stresujúce situácie v živote. Bolo preukázané, že fyzická aktivita pozitívne ovplyvňuje naše sebavedomie a sebahodnotu. Tento vzťah bol zistený u detí, dospelých a starších ľudí, ako aj medzi mužmi a ženami. Taktiež môže odviesť vašu myseľ od vašich problémov a buď ju presmerovať na konkrétnu aktivitu, alebo vás dostať do väčšej emočnej pohody.
 
TIP: Čo sa môžete naučiť od vrcholových športovcov?
Výhody fyzických aktivít spočívajú v tom, že sa dajú spoločne robiť v okruhu kamarátov a rodiny. Takže, bez ohľadu na to, či sa zúčastníte na spoločnom yoga kurze alebo si spoločne idete zahrať futbal, tak cvičenie s inými ľuďmi vám môže poskytnúť dvojitú dávku úľavy od stresu.
Žena s mužom držia v ruke športové pomôcky a fľaše s vodou.
Množstvo situácií, ktoré zažívate v dennom živote majú potenciál vo vás vytvoriť stresové reakcie. Spôsobia to, že narušia vašu rovnováhu, ktorá môže spôsobiť rôzne nepríjemné fyzické symptómy a zmeny vo vašom správaní. Najčastejšie fyzické príznaky zahŕňajú problémy so spaním, bolesť hlavy, úzkosti či stratu chuti do jedla. Fyzická aktivita vám môže pomôcť v tom, ako reagujete na stres. Jednoducho povedané: Tí, ktorí cvičia viac, môžu byť menej ovplyvnení stresom, ktorému čelia. Taktiež cvičenie môže poskytnúť istú imunitu a prevenciu voči budúcim stresovým situáciám.
Ak sa pozrieme na všetky výhody fyzickej aktivity na mentálne zdravie, tak je to tá najlepšia voľba, ktorú môžete robiť úplne zadarmo!

Akákoľvek forma fyzickej aktivity je lepšia ako žiadna. Najdôležitejšie je začať. Vyhľadajte si aktivitu, ktorá sa vám páči, čím si zvýšite šancu, že ju dokážete pravidelne vykonávať. Či už je to beh, plávanie alebo bicyklovanie. Podľa výskumu sa odporúča minimálne 150 minút mierne intenzívnej a 75 minút intenzívnej fyzickej aktivity týždenne. Taktiež je odporúčaný aj silový tréning aspoň 2x krát do týždnňa.

Ak môžete byť aktívny vonku, tak je to ešte lepšia varianta. Výskum ukazuje, že pobyt v prírode má pozitívny vplyv na náš pocit šťastia a naplnenia, čo následne znižuje naše hladiny depresie a úzkosti. 1

Matka, otec a deti sú na prechádzke a zároveň venčia psa.
Keď zvažujete cvičenie, tak myslite na svoju súčasnú úroveň kondície, dostupný čas a stanovte si realistické ciele. Akákoľvek aktivita, ktorá vás dostane do pohybu a znižuje čas strávený v sede alebo ľahu, je dobrá. K tomu patria napr. prechádzky, kosenie trávy, tanec alebo nosenie nákupu. Pamätajte si, že pri cvičení nejde len o chudnutie alebo zmenu tela. Dôležité je, aby vám robilo radosť a cítili ste sa pri ňom dobre.